Prevoz in varna pot

PREVOZ IN VARNA POT V ŠOLO Zaradi oddaljenosti od šole več kot 3 km in zaradi nevarnih poti v šolo in domov se z avtobusom in šolskim kombijem vozi v šolo večina učencev. Pešci so učenke in učenci le še iz vasi Velika Dolina, Brezje in Perišče. Starši, otrok naj gre v...

Izbirni predmeti

Izbirni predmeti  pomenijo  prilagajanje  programa  osnovne  šole  individualnim  razlikam  in interesom  učencev. V 7., 8. in 9. razredu devetletke učenci izberejo dve ali tri ure izbirnih predmetov, ki so lahko iz leta v leto različni. Izbor izbirnih predmetov...

Sodelovanje s starši

Govorilne ure ali roditeljski sestanek za starše in učence bodo praviloma vsak mesec. Pomembno je, da učitelji starše sproti obveščajo o napredovanju učencev. Učenci, starši in  učitelji se skupno pogovorijo o učnem uspehu oddelka in ostali problematiki.   RAZPORED...

Šolski koledar

Šolsko leto se prične 1. 9. 2014 in konča 31. 8. 2015. Ocenjevalna obdobja v šolskem letu 2014/2015 1. ocenjevalno obdobje od 1. septembra 2014 do 31. januarja 2015   2. ocenjevalno obdobje od 1. februarja 2015 do 24. junija 2015 od 1. februarja 2015 do 15. junija...

Predmetnik OŠ

a) Obvezni program                                    razred predmet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   število ur na teden slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 angleščina       2 3 4 4 3 3 likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 glasbena umetnost 2 2 2...
Dostopnost