Za razvoj vsakega otroka je zelo pomembno, da v času dopoldanskega pouka zaužije vsaj en obrok.

Na šoli so organizirani trije obroki, dopoldanska malica, kosilo in po želji še popoldanska malica. Čas dopoldanske malice je po drugi šolski uri, čas kosila pa med 11:30 in 12:30. Popoldanska malica se razdeli ob 14:00.

Cena prehrane ob začetku šolskega leta 2021/2022:

  • malica za vse učence:                                    0,90 €
  • kosilo za učence 1., 2. in 3. razreda:           1,72 €
  • za ostale učence:                                            1,89 €
  • popoldanska malica:                                      0,60 €

Pravico do subvencije za prehrano pridobite na pristojnem centru za socialno delo.

Vse dodatne informacije o šolski prehrani dobite pri vodji šolske prehrane Barbari Kramžar (e-naslov: barbara.kramzar@osvelikadolina.si).

V šolskem letu 2021/2022 bomo med učenci in starši šole izvedli anketo o zadovoljstvu s šolsko prehrano. Rezultati ankete bodo objavljeni na šolski spletni strani. V okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka in Šolske sheme sodelujemo z lokalnimi dobavitelji.

Pravila šolske prehrane-povezava.

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost