Izbirni predmeti pomenijo prilagajanje programa osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. V 7., 8. in 9. razredu devetletke učenci izberejo dve ali tri ure izbirnih predmetov, ki so lahko iz leta v leto različni. Izbor izbirnih predmetov opravimo v pomladnih mesecih preteklega šolskega leta, na začetku tekočega šolskega leta pa lahko učenci še kaj spremenijo.

Učencem in staršem je v pomoč zbirnik s predstavitvijo posameznih izbirnih predmetov, načina izbire in z drugimi posebnostmi, ki je objavljen na šolski spletni strani.

V letošnjem šolskem letu so učenci med ponujenimi možnostmi izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

RAZRED UČITELJ PREDMET
7., 8., 9. Aljaž Božič logika
7., 8., 9. Aljaž Božič okoljska vzgoja
7., 8., 9 Tadeja Božič vzgoja za medije – tisk
7., 8., 9. Danijel Bukovinski šport za sprostitev
7., 8., 9. Danijel Bukovinski izbrani šport – košarka
7., 8., 9. Urška Jekler likovno snovanje
7., 8., 9. Dušanka Filipič sodobna priprava hrane
7., 8., 9. Branko Košar šahovske osnove
7., 8., 9. Branko Košar obdelava gradiv – les

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2022/2023 se izvaja neobvezni izbirni predmet – angleščina za učence 1. razreda.

V 4., 5. in 6. razredu izvajamo neobvezna izbirna predmeta šport in tehnika.

V 7., 8. in 9. razredu izvajamo neobvezni izbirni predmet nemščina.

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost