Fleksibilna organizacija življenja otrok v oddelku zahteva tudi fleksibilni dnevni red. Dnevni red – dnevna rutina  vključuje naslednje elemente:

  • prihod v vrtec,
  • igro v majhnih skupinah, ustvarjalne dejavnosti po kotičkih,
  • jutranje razgibavanje
  • zajtrk oz. malica,
  • načrtovane in spontane raznolike igre in dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj,
  • dopoldansko malico,
  • bivanje na prostem, sprehode,
  • kosilo,
  • počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v igralnici in na igrišču,
  • popoldansko malico,
  • igre in odhod domov.

Okvirno je določen le čas prehranjevanja in počitka otrok. Tudi tu dopuščamo manjša odstopanja in se prilagajamo individualnim potrebam otrok.

V oddelku prvega starostnega obdobja se tekom leta postopoma približujemo dnevnemu redu vrtca. V tem oddelku zagotavljamo nego kontinuirano najmanj štirikrat dnevno, ob čemer se izvajajo vzgojne aktivnosti in postopno navajanje na samostojnost.