Vabimo vas k sodelovanju v projektu, katerega opis je predstavljen v naslednjih vrsticah. V projektu sodelujemo:

  • Osnovna šola Velika Dolina,
  • Društvo Za boljši svet,
  • Fundacija Za boljši svet.

Predstavitev projekta in vaše sodelovanje:

Za podporo projekta ni potrebnih nobenih sredstev.
O deležu vaše dohodnine (0,5%), ki je dan v državni proračun, imate pravico odločiti, za kaj naj bodo sredstva porabljena.
Z izpolnitvijo priloženega obrazca se poda vloga o razporeditvi tega dela dohodnine. Vsi izpolnjeni obrazci, ki jih bomo zbrali na šoli, se bodo sešteli in tako zbrana sredstva od tega deleža dohodnine, bodo razdeljena po naslednjem ključu:

1.) V sorazmernem deležu 40% zbranih sredstev bodo vaši/naši otroci imeli brezplačne
gledališke predstave ali/in delavnice na izbrano, želeno temo, ki jih bo izvedlo Društvo Za boljši svet.
2.) 30% zbranih sredstev bo Fundacija Za boljši svet donirala šolskemu skladu šole.
3.) 30% bo porabljeno za kritje rednih stroškov Društva za boljši svet in Fundacije.

Izpolnjeni obrazci se zberejo v šoli.
Obrazec lahko izpolnijo vsi, ki prejemajo dohodnino, kar pomeni, zaposleni v Republiki Sloveniji.

Za morebitne informacije smo vam na voljo:
Osnovna šola – tajništvo
Društvo za boljši svet;
Bolfenška 66, Maribor
e-mail: boljsi.svet@siol.net;
gsm: 041 540 616 (Marjan Savnik – tajnik društva);
041 678 074 (Goran Škobalj – predsednik društva).
Tel/fax: 02/3304 376

Predstavitev partnerskih organizacij
Društvo za boljši svet je društvo v javnem interesu, podprto od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Je ena vodilnih nevladnih organizacij na področju vzgoje in izobraževanja, preventivnih programov proti nasilju, odvisnosti, ter programov na teme otroškega parlamenta, ekologije in medsebojnih odnosov. S svojim strokovnim delom sodeluje v veliko izobraževalnih institucijah v Sloveniji in tudi v tujini. Več o našem delu si lahko ogledate na www.forbetterworld.si.
Fundacija za boljši svet deluje predvsem na področju humanitarne pomoči revnim otrokom v Sloveniji in v državah tretjega sveta, njen program si lahko ogledate na istem spletnem naslovu.

Dostopnost