OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA

Velika Dolina 30, 8261 Jesenice na Dolenjskem

ravnateljica: Mojca Bregar Goričar

Telefon: 07-49 57 112

Fax: 07-49 57 183

Štev. podracuna pri UJP Krško: 01209-6030645809

Davcna številka: 81190344

E-mail: os.velika.dolina@guest.arnes.si

VRTEC PRI OŠ VELIKA DOLINA

pomočnica ravnateljice vrtca: Nataša Iljaž

Telefon: 07-49 57 112

E-mail: natasa.iljaz@osvelikadolina.si

 

BUILDING A BETTER FUTURE