Spoštovani starši,

šola bo tudi v naslednjem šolskem letu poskrbela za izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada za vse učence, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa vam zagotavlja brezplačno izposojo od 1. do 9. razreda. V šolskem letu 2022/2023 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja vse učno gradivo (učbenike, delovne zvezke) za prvošolce, drugošolce in tretješolce brezplačno (učenci bodo gradivo prejeli prvi šolski dan).

VSI UČENCI ŠOLE SO UPORABNIKI UČBENIŠKEGA SKLADA (gradivo dobijo avtomatsko, brez naročilnic).

Učenci ob izteku šolskega leta učbenike urejene vrnejo šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste ob koncu šolskega leta zanj, v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. l. RS 12/20), plačali odškodnino.

Prilagamo naročilnice treh podjetij, ki je sezname učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin pripravil po izboru naših učiteljev, na osnovi potrjenega kataloga učbenikov.

Vse potrebščine in delovne zvezke lahko nabavite kjer koli želite. Potrebščin, ki jih učenci že imajo in so še vedno uporabne, ni potrebno kupovati.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole na telefon 49 57 112, kjer vam bomo z veseljem pomagali.

 

SEZNAMI:

_______________________________________________________________________________

DZS – POVEZAVA DO NAROČILNIC IN KATALOGA

KOPIJA NOVA – POVEZAVA  DO NAROČILNIC IN KATALOGA

 

 

 

 

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost