Poslujemo vse delovne dni od 6.00 do 15.45, razen zadnji delovni dan v avgustu (31. 8.), ki je namenjen urejanju igralnic in garderob za novo šolsko leto, ter 31. 12. (na staro leto). V času šolskih počitnic oziroma, ko je v vrtcu bistveno zmanjšano število otrok, se lahko oddelki združujejo do zakonsko določenega normativa.

Starši imajo možnost koriščenja rezervacije do največ 60 dni  in za najmanj 15 delovnih dni .

BUILDING A BETTER FUTURE