PREVOZ IN VARNA POT V ŠOLO

Zaradi oddaljenosti od šole več kot 3 km in zaradi nevarnih poti v šolo in domov se z avtobusom in šolskim kombijem vozi v šolo večina učencev. Pešci so učenke in učenci le še iz vasi Velika Dolina, Brezje in Perišče.

Starši, otrok naj gre v šolo pravočasno. Že prvi šolski dan morajo učenci dobiti informacije o najvarnejših poteh, ki vodijo v šolo in iz nje. Naloga staršev je, da učence razredne stopnje, še posebej pa prvošolce, spremljajo na poti. Vodite jih po tistih poteh, ki so za učenca najbolj varne. Starejši moramo biti zgled mlajšim s svojim vedenjem na cesti kot pešci, vozniki, motoristi ali kolesarji.

Prav posebno je treba opozoriti starše otrok, ki še niso dopolnili sedem let, da je njihova zakonska obveza otroka varno dostaviti v šolo in po pouku domov, oziroma da so dolžni takemu otroku zagotoviti primerno spremstvo.

USPOSABLJANJE ZA VOŽNJO KOLESA 

Prometna vzgoja je stalna naloga v programu življenja in dela osnovne šole. Vsebine so smiselno vključene v različne izobraževalne predmete.

Učenci postopno spoznavajo promet v šolskem okolju in pravila, ki urejajo odnose med udeleženci v prometu. Teoretični in praktični del usposabljanja sta vključena v različne predmete od 1. do 5. razreda, preizkus znanja pa učenci opravijo v 5. razredu.

VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA

PRIHOD IZ SMERI ODHOD V SMER
Podgračeno, Ribnica, Jesenice, Obrežje, Slovenska vas, Nova vas 7.00 Mala Dolina, Laze, Koritno 12.00
Koritno, Laze, Mala Dolina 7.15 Nova vas, Slovenska vas, Obrežje, Jesenice, Ribnica, Podgračeno 12.10
Mala Dolina, Laze, Koritno 13.55
Nova vas, Slovenska vas, Obrežje, Jesenice, Ribnica, Podgračeno 14.05
Nova vas, Slovenska vas, Obrežje, Jesenice, Ribnica, Podgračeno 15.15

VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA 

Jutranji vožnji:

– ob 6.55 s Cirnika

– ob 7.10 s Ponikev

Popoldanski vožnji:

 – ob 13.50 na Ponikve

 – ob 14.00 na Cirnik

Dostopnost