Izbirni predmeti  pomenijo  prilagajanje  programa  osnovne  šole  individualnim  razlikam  in interesom  učencev. V 7., 8. in 9. razredu devetletke učenci izberejo dve ali tri ure izbirnih predmetov, ki so lahko iz leta v leto različni. Izbor izbirnih predmetov opravimo v pomladnem času preteklega šolskega leta, v  začetku tekočega pa lahko učenci opravijo še nekatere spremembe. Učencem in staršem je v pomoč brošura s predstavitvijo posameznih izbirnih predmetov, načinom njihove izbire in drugimi posebnostmi.

V tem šolskem letu izvajamo naslednje izbirne predmete:

RAZRED

ŠT. UČ.

UČITELJ

PREDMET

7.

13

Irena Rimc Voglar

nemščina 1

8.

14

Irena Rimc Voglar

nemščina 2

7., 8., 9.

9

Danijel Bukovinski

šport za sprostitev

7., 8.

10

Danijel Bukovinski

izbrani šport – nogomet

7., 8.

5

Urška Jekler

likovno snovanje I in II

7.

4

Dušanka Filipič

raziskovanje organizmov v domači okolici

7., 8., 9.

10

Dušanka Filipič

sodobna priprava hrane

9.

5

Maja Adanič

astronomija

 

 

Dostopnost