SPLOŠNO OBVESTILO STARŠEM in UČENCEM glede naročanja učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada, delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin za šolsko leto 2022/23

Spoštovani starši,

šola bo tudi v naslednjem šolskem letu poskrbela za izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada za vse učence. MIZŠ zagotavlja vse učno gradivo (učbenike, delovne zvezke) za prvošolce, drugošolce in tretješolce brezplačno (učenci bodo gradivo prejeli prvi šolski dan).

VSI UČENCI ŠOLE SO UPORABNIKI UČBENIŠKEGA SKLADA (gradivo dobijo avtomatsko, brez naročilnic).

Če bo učbenik ob koncu šolskega leta poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. l. RS 12/20) plačali odškodnino.

Na spletni strani šole so objavljeni seznami učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za naslednje šolsko leto. Prav tako so objavljene povezave do naročilnic dveh podjetij, ki sta sezname učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin pripravili po izboru naših učiteljev, na osnovi potrjenega kataloga učbenikov.

Vse potrebščine in delovne zvezke lahko nabavite kjer koli želite. Potrebščin, ki jih učenci že imajo in so še vedno uporabne, ni potrebno kupovati.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole na telefon 49 57 112, kjer vam bomo z veseljem pomagali.

Dostopnost