Spoštovane učenke in učenci, starši in skrbniki!

Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020, sprejela sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih (Uradni list RS, št 152/20).

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence od 1. do 9. razreda izvajalo na daljavo.


V primerih, ko je onemogočeno institucionalno varstvo otroka (otroci do vključno 5. razreda osnovne šole), zaradi česar nastopi obveznost zagotavljanja varstva otroka na način, da delavec ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, se takšna nemožnost opravljanja dela oz. odsotnost z dela delavca v skladu z veljavno delovnopravno ureditvijo presoja v okviru instituta višje sile. Višja sila daje delavcu tako pravico do odsotnosti kot tudi do nadomestila za odsotnost v višini 80 odstotkov osnovne plače. O tem je treba obvestiti delodajalca v roku treh dni (tretji odstavek 61. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20).

Za pouk na daljavo bomo na OŠ Velika Dolina uporabljali enoten komunikacijski kanal – MS Teams. 

Pouk bo potekal po ustaljenem urniku. O podrobnostih vas bodo obvestili razredniki.

Učenci od 4. do 9. razreda so z načinom dela že seznanjeni, starše otrok od 1. do 3. razreda pa bodo kontaktirale učiteljice. Starše naprošamo, da otroke spodbujate in jim pomagate pri organizaciji dela. Pomembno je, da si otroci naredijo urnik dela in pripravijo prostor ter da imajo mir v času dela za šolo. Prosimo vas, da otrokom doma pomagate pri pripravi opreme.

V primeru morebitnih težav se obrnite na razrednike in na našo svetovalno službo. 
O vseh nadaljnjih ukrepih vas bomo sproti obveščali.
Upamo, da bomo s skupnimi močmi uspeli zajeziti epidemijo in da se bomo čim prej ponovno vrnili v šolske klopi.

Ostanite zdravi.

Kolektiv OŠ Velika Dolina

Dostopnost