Osnovna šola Velika Dolina je vključena tudi v projekt Zdrava šola, zato smo v začetku novembra temu namenili naravoslovni dan. Član tima Zdrava šola, osmošolec Aleksander Potokar, je zjutraj obesil zastavo, ki priča, da smo v tem projektu, nato pa smo se učenci in učitelji srečali z več gosti, ki smo jih tega dne povabili medse. Po triadah smo spoznavali pomen zdrave prehrane in gibanja, kar nam je predstavila učiteljica biologije in naravoslovja Dušanka Filipič, pomen skrbi za zdrave zobe, kar  nam je predstavila zobozdravnica Tadeja Ris Koler, Toni Ivanšek, zvočni terapevt, pa je učence in zaposlene seznanil z jogo in nas popeljal tudi v svet gongov.

Na naravoslovnem dnevu so se nam pridružili člani Društva za boljši svet, ki so v avli šole izvedli gledališko predstavo Ujeti se ne dam.  Skozi uprizoritev so se dotaknili mnogih aktualnih tem, nato pa so posamezni člani po razredih izvedli različne delavnice. 1. in 2. razred sta spoznavala pomen zdravega duha v zdravem telesu, učenci od 3. do 5. razreda so se seznanili s tem, da lahko beseda udari močneje kot pest, šestošolci in sedmošolci so spoznavali pomen varnosti na internetu, osmošolci in devetošolci pa so spoznavali pomen ljubezni do sebe, do svojega telesa.

Ob koncu naravoslovnega dne smo ugotovili, da bi o zdravem načinu življenja lahko govorili še veliko dlje, zato smo se dogovorili, da bomo to počeli, prav tako se bomo vsi trudili živeti kar se da zdravo.

Nataša Jenuš

Dostopnost