RAZREDNA STOPNJA

 

UČITELJ

POUČUJE

GOVORILNE URE

E-NASLOV

Barbara Čerin

1. A, ZG

četrtek, 2. ura

barbara.cerin@osvelikadolina.si

Irena Novosel

ZBO1, GUM2,3, SPO3, LUM4, GOS5 OPB

petek, 2. ura

irena.novosel@osvelikadolina.si

Darja Turšič

2. A, JV, ZG

torek, 3. ura

darja.tursic@osvelikadolina.si

Zvonka Jarkovič

3. A, ZG

ponedeljek, 4. ura

zvonka.jarkovic@osvelikadolina.si

Valentina Rožman

4. A, ZG

petek, 2. ura

renata.mavrek@osvelikadolina.si

Edita Krošl

5. A,  ZG

četrtek, 1. ura

edita.krosl@osvelikadolina.si

Andreja Petan Škof 

TJA (1.–4. r.), NIP, ZG

četrtek, 3. ura

valentina.slopsek@osvelikadolina.si

Mojca Bregar Goričar

TJA (5. r.)

sreda, 2. ura

mojca.bregar.goricar@osvelikadolina.si

Renata Mavrek OPB torek, 3. ura diana.veble@osvelikadolina.si

Katja Kolman

OPB

četrtek, 3. ura

tadeja.bozic@osvelikadolina.si

 


PREDMETNA STOPNJA

 

UČITELJ

POUČUJE

GOVORILNE URE

E-NASLOV

Danijel Bukovinski

ŠPO, NIP, IP, JV, OPB, ZG

sreda, 4. ura

danijel.bukovinski@osvelikadolina.si

Irena Rimc Voglar

TJA, IP

sreda, 3. ura

irena.rimc.voglar@osvelikadolina.si

Nataša Jenuš

SLJ, ZGO, DKE, JV, ZG

sreda, 1. ura

natasa.jenus@osvelikadolina.si

Anja Zevnik

SLJ, OPB, JV, ZG, knjižnica

torek, 1. ura

anja.zevnik@osvelikadolina.si

Aljaž Božič

MAT, KEM, IP, ZG

četrtek, 3. ura

aljaz.bozic@osvelikadolina.si

Tatjana Špan

GUM, ZBOR

torek, 3. ura

tatjana.span@osvelikadolina.si

Urška Jekler

LUM, IP

torek, 11.50–12.15

urska.jekler@osvelikadolina.si

Dušanka Filipič

BIO, GOS

četrtek, 11.50–12.15

dusanka.filipic@osvelikadolina.si

Drago Ivanšek

GEO

sreda, 11.50–12.15

drago.ivansek@osvelikadolina.si

Branko Košar

TIT, FIZ

torek, 11.50–12.15

branko.kosar@osvelikadolina.si

Tadeja Božič

GEO, TJA

torek, 2. ura

tadeja.bozic.colaric@osvelikadolina.si

Doroteja Bajc

DSP

dogovor po e-pošti

doroteja.bajc@osvelikadolina.si

Sabina Dobršek Mladkovič

ISP

dogovor po e-pošti

sabina.dobrsek.mladkovic@osvelikadolina.si

 

 

 

UČITELJI RAZREDNIKI

 

RAZREDNIK

RAZRED

Barbara Čerin

1. A

Darja Turšič

2. A

Zvonka Jarkovič

3. A

Renata Mavrek

4. A

Edita Krošl

5. A

Tatjana Špan

6. A

Danijel Bukovinski

7. A, 8. A

Irena Rimc Voglar

9. A

 


OSTALI STROKOVNI DELAVCI

 

DELAVEC/DELAVKA

DELO

Mojca Bregar Goričar

ravnateljica, TJA (5. razred)

Biserka Čančer

svetovalna delavka

Bojan Hotko  

računalnikar

Marko Škofca

organizator šolske prehrane

Nataša Iljaž

pomočnica ravnateljice vrtca, vzgojiteljica

Vlastica Štampek vzgojiteljica
Zvonka Grilc vzgojiteljica

Mateja Zlobko

vzgojiteljica

Nataša Povh

vzgojiteljic – pomočnica vzgojiteljice

Petra Milaković,  Simona Žnidarič

vzgojiteljice – pomočnici vzgojiteljice

Jasmina Bohorč

vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljicaADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI DELAVCI

 

DELAVEC/DELAVKA

DELO

Suzana Gerjevič

tajnica VIZ

Bojana Butkovič

računovodkinja

Renata Leskovec

kuharica

Danijela Fakin

pomočnica kuharice, čistilka

Jože Vugrin

hišnik, kurjač, voznik

Terezija Povh

čistilka

Rozalija Barkovič

čistilka

Ivanka Šoštarić

čistilka

Marjana Požgaj

čistilka, perica

 

 

 

 

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost