Kadar ima otrok kakršne koli težave ali je v stiski, mu lahko pomaga šolska svetovalna delavka. Tudi v tem šolskem letu bo to delo opravljala svetovalna delavka Biserka Čančer, katere delovni čas pri nas je:

– ob ponedeljkih od 7.00 do 14.00,

– ob sredah od 7.00 do 14.00,

– ob petkih od 11.00 do 14.00.

Starši se lahko dogovorite za razgovor tudi izven navedenih delovnih ur. Svetovalna delavka spremlja vključevanje otrok v oddelčno skupnost in njihov napredek pri šolskem delu ter poskuša pomagati otrokom, ki imajo težave z učenjem. Prav tako dela z nadarjenimi učenci in skupaj z njimi, s starši in z učitelji oblikuje načrt dela zanje.

Ena od pomembnih nalog svetovalne delavke je svetovanje učencem 8. in 9. razreda glede poklicne orientacije ter pomoč pri vpisu v srednjo šolo. Staršem poda informacije o pridobivanju štipendije.

Kontakt: svetovalnasluzba@guest.arnes.si

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost