Kadar ima otrok kakršne koli težave ali je v stiski, mu lahko pomaga šolska svetovalna delavka. V tem šolskem letu bosta to delo opravljali svetovalni delavki Nina Katić n Urška Lupšina.  

Urška Lupšina je na šoli v torek (od 10.00 do 15.00) in četrtek (od 7.00 do 10.00).

Njeno področje dela so predvsem učenci s posebnimi potrebami (nadarjeni učenci in učenci s primanjkljaji na določenih področjih ter poklicno svetovanje in vpis v srednjo šolo).

Nina Katić je na šoli od ponedeljka do petka med 8:00 in 12:00

 

Starši se lahko dogovorite za razgovor tudi izven navedenih delovnih ur.

Svetovalna služba spremlja vključevanje otrok v oddelčno skupnost in njihov napredek pri šolskem del. Poskuša pomagati učencem, ki imajo težave. Je v oporo učencem, staršem in učiteljem.

Kontakt: 

nina.katic@osvelikadolina.si

urska.lupsina@osvelikadolina.si 

 

KAM SE LAHKO OTROK OBRNE PO POMOČ?

Učenci, kadar ste v težavah, lahko prosite za pomoč:
– svoje starše,
– svojo/svojega razredničarko/razrednika,
– učitelja, kateremu zaupate,
– šolsko svetovalno delavko,
– ravnateljico,
– Center za socialno delo Brežice (499 1000),
– TOM – telefon za otroke in mladostnike (080 1234 – klic je brezplačen),
– SOS za ženske in otroke (080 11 55),
www.tosemjaz.net  – na splet po nasvet.

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost