V letošnjem šolskem letu bomo namenjali večjo pozornost naslednjim nalogam:

– načrtovanju in izvajanju področij dejavnosti v povezavi z načeli kurikula,

– opazovanju otrok,

– seznanjanju z novostmi s področja športa,

– nadaljevanju spremljanja dnevne rutine,

– spoznavanju naravoslovnih tem,

– celoletnim projektom v skupinah.

 

Razvijanje timskega dela

KREPITEV SODELOVANJA V PARU – VZGOJITELJICA IN POMOČNICA VZGOJITELJICE (skrb za medosebno komunikacijo, usklajevanje v vzgojnih pristopih, razvijanje in poglabljanje oblik ter vsebin skupnega načrtovanja, iskanje najbolj ustreznega časa za skupno načrtovanje)

VEČ SODELOVANJA MED VSEMI STROKOVNIMI DELAVKAMI VRTCA

VEČ STIKOV IN SODELOVANJA Z DELAVCI ŠOLE (učitelji, kuharica, čistilka, hišnik …) – posredovanje  informacij, izvajanje nalog  kurikula

 

Skrbimo, da zdravo živimo, zato izvajamo:

– program Mali Sonček,

– program zobozdravstvene preventive,

– celostno skrb za zdravje (gibanje, prehrana, medosebni odnosi, preprečevanje bolezni),

– projekt Varno s soncem – v okviru NIJZ,

– projekt Zdravje v vrtcu – v okviru NIJZ .

 

Predvidene izboljšave za izvajanje programov (prostor, didaktična sredstva).

Skrbeli bomo, da bodo imeli otroci več možnosti za igro z vodo, peskom, mivko, glino in drugimi nestrukturiranimi igralnimi materiali za oblikovanje in ustvarjanje tako v prostoru kot na prostem.

Prednost pri nakupu bomo dajali pripomočkom  za gibanje  (različnim žogam, balonom, obročem …).

Pri nabavi slikanic za najmlajše bomo dali prednost večdimenzionalnim in gibljivim slikanicam, za nekoliko večje otroke pa slikanicam, ki so tematsko vezane na področja umetnosti, tradicije (slovenska ljudska motivika).

V vseh okoljih bomo skrbeli, da bo življenje otrok teklo v urejenem in estetsko prijaznem okolju (fleksibilnost pri urejanju prostora, videz prostora – barve, raznoliki kotički, izdelki otrok na stenah in umetniške reprodukcije).

 

Izvajanje programa Mali sonček

Osnovni cilji so: razvedrilo, sprostitev in spodbujanje vadbe.

Želimo si, da bi se otroci za gibanje in šport odločali tudi v prostem času in s tem razvijali motorične sposobnosti in zdrav odnos do športa.

Pravi cilj športnega programa je dejavnost sama. Pomemben je proces, ne samo opravljanje predpisanih nalog za priznanje.

Otroke spodbujamo h gibanju, učenju novih spretnosti in s tem k ohranjanju zdravja.

 

Izvajanje programa zobozdravstvene preventive

Enkrat tedensko, ob petkih, v našem vrtcu dela otroška zobozdravnica Dušica Zandomeni, dr.dent.med. , ki izvaja preventivo in kurativo na področju zobozdravstvene oskrbe otrok.

 

 

 

 

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost