Šolski zvonec zvoni le na predmetni stopnji pouka, na razredni stopnji  dolžino posamezne ure učiteljice prilagajajo posameznim vsebinam.

Sprejem otrok v jutranje varstvo za 1. razred poteka od 6.00 do 6.30 v vrtcu, od 6.30 do 7.25 pa v učilnici 1. razreda. Pouk se prične ob 7.30.

Popoldanske dejavnosti v okviru razširjenega programa se izvajajo od 11.05 do 15.40

RAZREDNA
STOPNJA
PREDMETNA
STOPNJA
RAP (OPB)
Jutranje
varstvo
6.30–7.25 7.00–7.25
1. ura 7.30–8.15 7.30–8.15
2. ura 8.20–9.05 8.20–9.05
Rekreativni odmor/Malica 9.05–9.30 9.05–9.30
3. ura 9.30–10.15 9.30–10.15
4. ura 10.20–11.05 10.20–11.05
5. ura 11.10–11.55 11.10–11.55 1. ura 11.05–11.55
Kosilo 11.55–12.20 11.55–12.20 2. ura 11.55–12.20
6. ura 12.20–13.05 12.20–13.05 3. ura 12.20–13.10
7. ura 13.10–13.55 4. ura 13.10–14.00
5. ura 14.00–14.50
6. ura 14.50–15.40

 

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost