Gre za dejavnosti, ki popestrijo in obogatijo vsakdanje delo v vrtcu in jih organiziramo, da bi bilo življenje v vrtcu še bogatejše in prijetnejše za otroke, starše in zaposlene.

Pomembno obogatitveno dejavnost pomenijo športne aktivnosti. Izvajamo jih v sodelovanju s športnim pedagogom.

V program  Mali sonček bodo vključeni 2- do 5-letni otroci.

Program se odvija skozi vse leto in ga integriramo v redno gibalno športno dejavnost. Vključuje dejavnosti kot so izleti, spretnosti z žogo, sankanje, rolanje in vožnja s kolesom ter poganjalcem.

Med obogatitvene dejavnosti štejemo še različne dejavnosti po interesih otrok, ki jih vodijo vzgojiteljice v okviru rednega programa vrtca. Sem sodijo različne prireditve, lutkovne predstave, izleti, gostovanja kulturnih ustvarjalcev ipd.

Sem spada tudi bralni projekt “MALČEK BRALČEK”, s katerim spodbujamo otrokov jezikovni razvoj, se skupaj z njim igramo z glasovi, črkami in besedami. Otroka navajamo, da je knjiga vir informacij in znanja.

Z obogatitvenimi dejavnostmi še dodatno pripomoremo, da vrtec zaživi kot kraj veselja, optimizma in doživetij.

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost