Fleksibilna organizacija življenja otrok v oddelku zahteva tudi fleksibilni dnevni red. Dnevni red – dnevna rutina  vključuje naslednje elemente:

 • prihod v vrtec,
 • igro v majhnih skupinah, ustvarjalne dejavnosti po kotičkih,
 • jutranje razgibavanje
 • zajtrk oz. malica,
 • načrtovane in spontane raznolike igre in dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj,
 • dopoldansko malico,
 • bivanje na prostem, sprehode,
 • kosilo,
 • počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v igralnici in na igrišču,
 • popoldansko malico,
 • igre in odhod domov.

Okvirno je določen le čas prehranjevanja in počitka otrok. Tudi tu dopuščamo manjša odstopanja in se prilagajamo individualnim potrebam otrok.

V oddelku prvega starostnega obdobja se tekom leta postopoma približujemo dnevnemu redu vrtca. V tem oddelku zagotavljamo nego kontinuirano najmanj štirikrat dnevno, ob čemer se izvajajo vzgojne aktivnosti in postopno navajanje na samostojnost.

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost