Izbirni predmeti pomenijo prilagajanje programa osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. V 7., 8. in 9. razredu devetletke učenci izberejo dve ali tri ure izbirnih predmetov, ki so lahko iz leta v leto različni. Izbor izbirnih predmetov opravimo v pomladnih mesecih preteklega šolskega leta, na začetku tekočega šolskega leta pa lahko učenci še kaj spremenijo.

Učencem in staršem je v pomoč zbirnik s predstavitvijo posameznih izbirnih predmetov, načina izbire in z drugimi posebnostmi, ki je objavljen na šolski spletni strani.

Vtem šolskem letu izvajamo naslednje izbirne predmete:

RAZRED ŠT. UČ. UČITELJ PREDMET
8. 7 Irena Rimc Voglar nemščina 2
9. 7 Irena Rimc Voglar nemščina 3
8., 9. 7 Aljaž Božč poskusi v kemiji I, II
7. – 9. 8 Danijel Bukovinski izbrani šport – nogomet
8., 9. 4 Danijel Bukovinski šport za zdravje
7., 8., 9. 9 Urška Jekler likovno snovanje 1, 2, 3
7. – 9.  12 Branko Košar obdelava gradiv – LES

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2019/2020 se izvaja neobvezni izbirni predmet – angleščina za učence 1. razreda.

V 4., 5. in 6. razredu izvajamo neobvezna izbirna predmeta šport in tehnika.

V 7. , 8. in 9. razredu se neobvezni izbirni predmet zaradi premajhnega števila prijav ne bo izvajal.

BUILDING A BETTER FUTURE