Izbirni predmeti pomenijo prilagajanje programa osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. V 7., 8. in 9. razredu devetletke učenci izberejo dve ali tri ure izbirnih predmetov, ki so lahko iz leta v leto različni. Izbor izbirnih predmetov opravimo v pomladnih mesecih preteklega šolskega leta, na začetku tekočega šolskega leta pa lahko učenci še kaj spremenijo.

Učencem in staršem je v pomoč zbirnik s predstavitvijo posameznih izbirnih predmetov, načina izbire in z drugimi posebnostmi, ki je objavljen na šolski spletni strani.

V tem šolskem letu izvajamo naslednje izbirne predmete:

RAZRED ŠT. UČ. UČITELJ PREDMET
8., 9. 6 Aljaž Božič kemija v okolju
7., 8., 9. 4 Aljaž Božič matematične delavnice
7., 8., 9 11 Tadeja Božič turistična vzgoja
7., 8., 9. 10 Danijel Bukovinski šport za zdravje
7., 8., 9. 10 Urška Jekler likovno snovanje 1, 2, 3
7., 8., 9. 8 Dušanka Filipič sodobna priprava hrane
8. 4 Branko Košar elektrotehnika

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2021/2022 se izvaja neobvezni izbirni predmet – angleščina za učence 1. razreda.

V 4., 5. in 6. razredu izvajamo neobvezna izbirna predmeta šport in tehnika.

V 7., 8. in 9. razredu izvajamo neobvezni izbirni predmet nemščina.

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost