Izbirni predmeti pomenijo prilagajanje programa osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. V 7., 8. in 9. razredu devetletke učenci izberejo dve ali tri ure izbirnih predmetov, ki so lahko iz leta v leto različni. Izbor izbirnih predmetov opravimo v pomladnih mesecih preteklega šolskega leta, na začetku tekočega šolskega leta pa lahko učenci še kaj spremenijo.

Učencem in staršem je v pomoč zbirnik s predstavitvijo posameznih izbirnih predmetov, načina izbire in z drugimi posebnostmi, ki je objavljen na šolski spletni strani.

Vtem šolskem letu izvajamo naslednje izbirne predmete:

RAZRED ŠT. UČ. UČITELJ PREDMET
7. 6 Irena Rimc Voglar nemščina 1
8. 10 Irena Rimc Voglar nemščina 2
9. 10 Irena Rimc Voglar nemščina 3
8., 9. 15 Danijel Bukovinski šport za zdravje
7., 9. 5 Danijel Bukovinski izbrani šport – nogomet
7. 6 Anja Gašperšič matematične delavnice 1
8. 6 Anja Gašperšič matematične delavnice 2
9. 6 Anja Gašperšič matematične delavnice 3
7., 8., 9. 9 Urška Jekler likovno snovanje 1, 2, 3
7., 8. 10 Dušanka Filipič sodobna priprava hrane

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2017/2018 se izvaja neobvezni izbirni predmet – angleščina za učence 1. razreda.

V 4., 5. in 6. razredu izvajamo neobvezni izbirni predmet šport.

V 7. , 8. in 9. razredu se neobvezni izbirni predmet zaradi premajhnega števila prijav ne bo izvajal.

BUILDING A BETTER FUTURE