Stalni stiki med starši in učitelji so izredno pomembni za uspešno delo otroka. Omogočajo razumevanje različnih življenjskih in socialnih situacij, ki jih doživlja otrok. Ob pravočasni informaciji lahko učitelj ali učiteljica ustrezno pripravi individualne programe in omogoča otroku razvijanje njegovih potencialov.

Starši se lahko udeležijo popoldanskih govorilnih ur, pogovori z učiteljicami in učitelji pa so možni tudi v času dopoldanskih govorilnih ur (ob v naprej dogovorjenem terminu). Informacije je možno sporočiti ali sprejeti tudi po telefonu ali e-pošti.

V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in sveta šole.

PREDVIDENI TERMINI GOVORILNIH UR IN RODITELJSKIH SESTANKOV

GOVORILNE URE
12. in 13. 9. 2023
14. 11. 2023 (tudi učitelji iz ostalih šol)
13. 1. 2024
marec – predavanje za starše
9. 4. 2024 (tudi učitelji iz ostalih šol)
14. 5. 2024
RODITELJSKI SESTANKI
12. in 13. 9. 2023

marec 2023

O točnem času govorilnih ur in roditeljskih sestankov bodo razredniki pravočasno obvestili vse starše. Posamezni razredi imajo različno število roditeljskih sestavkov, glede na potrebe oddelka. O morebitni prestavitvi načrtovanih govorilnih ur bomo starše pravočasno obvestili. Učitelji, ki prihajajo k nam iz sosednjih šol, bodo prisotni na govorilnih urah v mesecu novembru in aprilu.

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE

Učitelji imajo tudi dopoldanske govorilne ure, po vnaprejšnjem dogovoru. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo po predhodni najavi tudi v tem času. Uskladitev termina lahko poteka ustno preko otrok, s pomočjo zapisa v beležko, preko telefona ali po e-pošti.

IME IN PRIIMEK

DOPOLDANSKA GOVORILNA URA

E-NASLOV

Doroteja Bajc

po dogovoru

doroteja.bajc@osvelikadolina.si

Aljaž Božič

PET, 4. ura

aljaz.bozic@osvelikadolina.si

Tadeja Božič

SRE, 3. ura

tadeja.bozic@osvelikadolina.si

Danijel Bukovinski

PON, 4. ura

danijel.bukovinski@osvelikadolina.si

Barbara Čerin

SRE, 4. ura

barbara.cerin@osvelikadolina.si

Sabina Dobršek Mladkovič

po dogovoru

sabina.dobrsek.mladkovic@osvelikadolina.si

Dušanka Filipič

SRE, 6. ura

duska.filipic@osvelikadolina.si

Drago Ivanšek

SRE, 2. ura

drago.ivansek@osvelikadolina.si

Zvonka Jarkovič

PET, 3. ura

zvonka.jarkovic@osvelikadolina.si

Urška Jekler

PET, po dogovoru

urska.jekler@osvelikadolina.si

Nataša  Jenuš

TOR, 3. ura

natasa.jenus@osvelikadolina.si

Nina Katić

po dogovoru

nina.katic@osvelikadolina.si

Katja Kolman

ČET, 4. ura

katja.kolman@osvelikadolina.si

Branko Košar

ČET, 3. ura

branko.kosar@osvelikadolina.si

Barbara Kramžar

PON, po dogovoru

barbara.kramzar@osvelikadolina.si

Edita Krošl

TOR, 5. ura

edita.krosl@osvelikadolina.si

Urška Lupšina

TOR, ČET, po dogovoru

urska.lupsina@osvelikadolina.si

Lea Mahne

SRE, 4. ura

lea.mahne@osvelikadolina.si

Irena Novosel

ČET, 3. ura

irena.novosel@osvelikadolina.si

Mihaela Slovenc

po dogovoru

mihaela.slovenc@osvelikadolina.si

Tatjana Špan

TOR, 2. ura

tatjana.span@osvelikadolina.si

Darja Turšič

TOR, 4. ura

darja.tursic@osvelikadolina.si

Andreja Vintar

TOR, ČET, po dogovoru

andreja.vintar@osvelikadolina.si

Patricija Žokalj

PON, 4. ura

patricija.zokalj@osvelikadolina.si

 

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost