Stalni stiki med starši in učitelji so izredno pomembni za uspešno delo otroka. Omogočajo razumevanje različnih življenjskih in socialnih situacij, ki jih doživlja otrok. Ob pravočasni informaciji lahko učitelj ali učiteljica ustrezno pripravi individualne programe in omogoča otroku razvijanje njegovih potencialov.

Popoldanske govorilne ure so enkrat mesečno, pogovori z učiteljicami in učitelji pa so možni tudi v času dopoldanskih govorilnih ur. Manj informacij je možno sporočiti ali sprejeti tudi po telefonu.

V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in sveta šole.

PREDVIDENI TERMINI GOVORILNIH UR IN RODITELJSKIH SESTANKOV 

GOVORILNE URE
12. 10. 2021
9. 11. 2021 (pridejo učitelji iz drugih šol)
11. 1. 2022 (3. – 9. razred)
8. 3. 2022
12. 4. 2022 (pridejo učitelji iz drugih šol)
10. 5. 2022
RODITELJSKI SESTANKI
september 2021
januar 2022 (1., 2. razred)

 O točnem času govorilnih ur in roditeljskih sestankov bodo razredniki pravočasno obvestili vse starše.

 

BUILDING A BETTER FUTURE

 

Dostopnost