Po poteh Ivana Cankarja

V ponedeljek, 26. 11. 2019, so imeli učenci 6.–9. razreda OŠ Velika Dolina kulturni dan Po poteh Ivana Cankarja. Zjutraj so se z učiteljicami spremljevalkami z avtobusom odpravili v Ljubljano. Pot nas je vodila v Narodno in univerzitetno knjižnico Ljubljana, obiskali...

Na osnovni šoli Velika Dolina izdelovali pletene in kvačkane izdelke

»Na naši šoli smo se odločili, da naredimo pletene in kvačkane izdelke, s katerimi bi radi razveselili otroke, ki nimajo take sreče, kot jo imajo drugi otroci, namreč nimajo zdravja, in upamo, da bodo ti izdelki greli njihove srčke in ušesa,« je povedala ravnateljica...

Cilji šole

CILJI ŠOLE Želimo biti šola, ki bo s skupnimi vrednotami in interesi vzpodbujala ustvarjalnost in optimalne dosežke vseh učencev. Zato bomo s strokovnostjo, z vključevanjem novosti in staršev postajali kvalitetnejši in hkrati prepoznavnejši.      

Zgodovina šole

Pomembni dogodki iz zgodovine OŠ Velika Dolina 1856 enorazredna ljudska šola na Veliki Dolini 1878 enorazredna ljudska šola na Jesenicah 1889 prenehanje delovanja jeseniške šole in združitev obeh v dvorazredno ljudsko šolo 1890 trirazredna ljudska šola 1920...

Kontakt

OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA Velika Dolina 30, 8261 Jesenice na Dolenjskem ravnateljica: Mojca Bregar Goričar Telefon: 07-49 57 112 Fax: 07-49 57 183 Štev. podracuna pri UJP Krško: 01209-6030645809 Davcna številka: 81190344 E-mail :...
Dostopnost