IZBIRNI PREDMETI 2024-2025

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2024-2025 (7., 8., 9. RAZRED) NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2024-2025 (4., 5., 6. RAZRED)

DOBRODELNA ZBIRALNA AKCIJA ZA DOM UPOKOJENCEV BREŽICE

Najmanjše dejanje prijaznosti je vredno več kot največji namen. (Oscar Wilde) Na naši šoli spodbujamo dobrodelnost in prijaznost, zato smo učenci šolske skupnosti že tradicionalno organizirali dobrodelno akcijo. V mesecu maju, ki je tudi sicer obarvan s...
Dostopnost