Izšel je Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2023/2024. Dostopen je na naslednji povezavi: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 21.571 učenk in učencev (lani 19.881), ki bodo lahko kandidirali na skupno 25.560 (lani 25.198) vpisnih mest na srednjih šolah.

Od skupno 25.560 razpisanih mest je v programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) razpisanih 700 mest (enako tudi lani)v programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 6.872 mest (enako tudi lani), v programih srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) 10.344 mest (lani 10.176), v programih splošnih gimnazij (GIM) (Gimnazija, Klasična gimnazija in Gimnazija s športnim oddelkom) 5.966 mest (lani 5.976), od tega v zasebnih šolah 476 (lani 504).

V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo Tehniška gimnazija, Umetniška gimnazija in Ekonomska gimnazija, je razpisanih 1.678 mest (lani 1.474). Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7.644 mest (lani 7.450).

Gorenjski regiji je za 2.188 učencev, ki zaključujejo osnovno šolo, na voljo 2.672 razpisanih mest, v Goriški regiji je za 1.243 bodočih dijakov 1.434 mestv Jugovzhodni regiji je za 1.484 učencev na voljo 2.200 mest, na Koroškem je za 733 učencev 9. razreda razpisanih 836 mest, v Primorsko – notranjski regiji je za 578 učencev na voljo 398 mest, v Obalno – kraški regiji je za 1.137 devetošolcev razpisanih 1.266 mest, v Osrednjeslovenski regiji je za 6.036 bodočih dijakov na voljo 6.778 mest, v Podravski regiji zaključuje osnovno šolo 3.084 učencev, katerim je namenjenih 4.248 razpisnih mest, v Pomurski regiji je za 1.048 učencev razpisanih 1.308 mest, v Savinjski regiji je za 2.701 bodočega dijaka razpisanih 3.324 mest, v Posavski regiji je za 769 učencev namenjenih 552 mest, v Zasavju pa je za 570 bodočih dijakov na voljo 544 razpisnih mest.

Potek vpisa v srednjo šolo:

I.3.1. PRIJAVA

Vsi, ki se nameravajo v šolskem letu 2023/2024 vpisati v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij, morajo izbrani srednji šoli v predpisanih rokih in na predpisanih obrazcih (ter z morebitnimi drugimi dokazili) oddati prijavo za vpis – prijavnico z oznako MŠŠ-2-1,20/08, ki je na voljo na spletnih straneh ministrstva na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

Vsak odda samo ENO izpolnjeno prijavnico.

Vsak naj že pred prijavo dobro preveri, ali je treba za vpis v program, ki si ga je izbral, poleg splošnih izpolnjevati tudi morebitne posebne pogoje in do kdaj je treba predložiti dokazila o njihovem izpolnjevanju.

Učenci osnovnih šol prijavnico skupaj s potrebnimi dokazili praviloma oddajo na osnovni šoli. Obrazce bo pripravila šola, prav tako jih bomo skupaj izpolnjevali v šoli!

Informativni dan bo potekal:

  • petek, 17. februarja 2023, ob 9. in 15. uri, ter
  • soboto, 18.  februarja 2023, ob 9. uri.
  •  

Učenci imajo ta dan na osnovnih šolah pouka prost dan. Predvideno je, da bodo informativni dnevi potekali v živo, na srednjih šolah.

I.3.2. ROKI

Učenci osnovnih šol oz. kandidati, ki se za vpis v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij prijavljajo prvič, morajo prijavnico oddati najkasneje do 3. aprila 2023.

I.4. VPIS

Vsi prijavljeni učenci in dijaki bodo praviloma med 16. in vključno 21. junijem 2023, do 14. ure izbranim šolam predložili dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. O točnih datumih in urah jih bodo obvestile šole.

Učenci in dijaki, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo do 21. junija 2023 tudi vpisani. Učenci in dijaki, ki v prvem krogu ne bodo izbrani, bodo na šolah seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali v drugem krogu izbirnega postopka.  Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva najkasneje 3. julija 2023. Srednje šole bodo sprejemale prijave oz. vpisovale, dokler bodo imele prosta mesta, vendar najdlje do 31. avgusta 2023.

I.5. MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA, IZBIRNI POSTOPEK IN ROKI

Če bo na šoli število prijavljenih učencev in dijakov za vpis v posamezni program srednjega izobraževanja tudi po koncu prenosa prijav (24. april 2023) večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo učenci in dijaki (s strani šol) obveščeni najpozneje do 29. maja 2023. Ministrstvo bo na svojih spletnih straneh 24. maja 2023 objavilo, katere šole bodo (v katerih programih) omejile vpis za šolsko leto 2023/2024.

KJE DOBITE DODATNE INFORMACIJE:

  •   Podatke o vpisu so na strani Ministrstva za šolstvo in šport http://www.mss.gov.si in na spletnih straneh srednjih šol.
  •   Štipendije so na naslovu: http://www.sklad-kadri.si/.  Novosti na MDDSZ.
  •   Poklicni kažipot, kjer najdete opise poklicev, je na strani:

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/poklicni_kazipot/.

www.mojaizbira.si

  •   e-svetovanje (Zavod republike Slovenije za zaposlovanje)
  • RAZREDNIČARKA, SVETOVALNA DELAVKA (OB PONEDELJKIH IN ČETRTKIH)
  • CIPS (ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE)

Velika Dolina, 26. 1. 2023                                                                        Pripravila:                                                                                                                         Špela Čižmek

Dostopnost