V spodnji priponki so navodila staršem za prijavo učenca na šolsko prehrano, preklic prijave učenca na šolsko prehrano in sprotno odjavljanje šolskih obrokov zaradi odsotnosti učencev.

Dostopnost