OBVESTILO ZA UČENCE IN STARŠE

Spoštovani starši!

Kot že veste, se s 1. 4. 2021 ponovno zapira javno življenje in pouk se ponovno seli na daljavo.

Na šoli Velika Dolina bo za učence od 1. do 3. razreda organizirano nujno varstvo (če se za to izkaže potreba).

Do nujnega varstva so upravičeni le tisti učenci, katerih oba starša bosta predložila potrdilo delodajalca, da so zaposleni v kritični infrastrukturi.

Prosimo, sporočite razredničarkam potrebe po nujnem varstvu najpozneje do srede, 31. 3. 2021, do 11. ure. V prilogi je obrazec, s katerim – s potrdilom delodajalca, to nujno varstvo tudi dokazujete. Prosimo, da se navedenega datuma držite, saj moramo varstvo organizirati v manjših skupinah (mehurčkih) in zato potrebujemo podatke.

Nujno varstvo bo organizirano tudi za otroke vrtca. Tudi zanje velja, da morajo starši prinesti potrdilo delodajalca, da so zaposleni v sektorju kritične infrastrukture. S starši bodo v stiku vzgojiteljice otrok.

Učenci, ki se bodo šolali na daljavo, se bodo o delu pogovorili z učitelji v šoli. Če so v času, ko smo se vrnili v šolo, nastale kakšne dodatne potrebe po računalnikih, to sporočite razrednikom.

Upamo, da se bodo te razmere zaključile v trenutno napovedanem času in se bomo lahko kmalu vrnili v šole in vrtce.

                                            

Delavci šole z ravnateljico,

                                                                                                            Mojca Bregar Goričar

POTRDILO DELODAJALCA

Dostopnost