Spoštovani učenci in starši!

V ponedeljek, 22. 2. 2021, se bo ob 7.30 ponovno pričel pouk v šoli za vse razrede.

Pouk bo potekal po rednem ponedeljkovem urniku.

V največji možni meri, z upoštevanjem predpisov za varovanje zdravja, bomo začeli tudi z izvajanjem nekaterih dejavnosti rednega in razširjenega programa – z obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti in interesnimi dejavnostmi.

Učenci pridejo v šolo na različne načine: peš ali jih pripeljejo starši in jih odložijo na parkirišču, nato grejo sami do šole.

Šolski prevoz bo organiziran po ustaljenem voznem redu, ki je veljal pred ukrepi za zajezitev epidemije.

Učenci na šolski avtobus vstopajo na označenem mestu in tam tudi izstopajo. Na avtobus vstopajo z maskami, ne glede na starost učencev. Ob vstopu na avtobus si lahko razkužijo roke in sedijo na točno določenih mestih, ki so označena.

Enako velja za šolski kombi.

Po prihodu v šolo se držijo protokola:

UČENCI:

Učenci pridejo v šolo med 7.00 in 7.25, učenci 1. razreda so lahko v jutranjem varstvu od 7.00 naprej (oziroma po osebnem dogovoru staršev z učiteljico 1. r.).

1.       Učenci naj prihajajo v šolo zdravi, brez znakov katerekoli bolezni.

2.       Prihod v šolo: Učenci vstopajo skozi glavni vhod, posamično – brez spremstva staršev, upoštevajo varnostno razdaljo 1,5 m do 2 m.

3.       Na označenih mestih v garderobi se preobujejo v copate in odložijo garderobo.

4.        Razkužijo si roke.

5.       Do pričetka pouka počakajo v svojih učilnicah. Vrata učilnic ostajajo odprta, v vsakem nadstropju bo prisoten dežurni učitelj.

6.       Razpored učilnic:  razredi od 1. do 5. so ves čas pouka v svojih matičnih učilnicah, učilnica 6. je učilnica SLJ/ZGO, učilnica 7. je učilnica LUM/ GUM, učilnica 8. in 9. r. je MAT (pri urah, ki se po urniku izvajajo ločeno, gredo učenci 8. v učilnico BIO/KEM) .

7.       Skupine učencev se med seboj ne mešajo in učenci ne prehajajo iz skupine v skupino ali iz učilnice v učilnico.

6.       Učenci vseh starostnih skupin ne nosijo mask znotraj matične učilnice (mehurček). Maska je obvezna pri prehajanju iz učilnice v učilnico (v primeru združevanja skupin pri izbirnih predmetih), na hodnikih in v drugih prostorih šole, kjer ne poteka pouk znotraj mehurčka.

7.       Pri vhodu v učilnico so vrata odprta in kljuk se ne dotikajo, vrat za seboj ne zapirajo. V razredih sedijo na točno določenih označenih mestih, ki so stalna, in na varnostni razdalji.

8.       Učenci si med seboj ne posojajo učil in učnih pripomočkov.

9.       Učenci malicajo v razredih, hrano razdeli učitelj, ki je v razredu uro pred malico. Pred malico razkužijo mizice in si operejo roke in pripravijo pogrinjek. Po malici razkužijo površino mizic in si operejo roke.

10.     Kosilo bo za učence 1. in 2. razreda v učilnici 1. razreda (pripelje čistilka), za učence 3. r. v njihovi učilnici (učenci gredo kosilo iskat k razdelilnemu pultu in ga v učilnico prinesejo sami), v jedilnici pa za učence od 4. do 9. r. po naslednjem razporedu: ob 11.45 – 4. r.  in učenci, ki gredo na avtobus ob 12.10, ob 11.50 – 8. in 9. r., ob  12.05 učenci 5., 6. in 7. razreda. Sedijo na mestih, ki so označena na varnostni razdalji. Pred kosilom si umijejo roke, ravno tako po kosilu.

11.     Odhod na stranišče je mogoč posamično, po potrebi tudi med urami, da se izognemo večjemu številu oseb v toaletnih prostorih. Obvezno je umivanje rok. Stranišča so za vsako skupino določena, kot smo imeli razporejeno že v začetku šolskega leta (razredna stopnja v pritličju, predmetna stopnja v nadstropju).

12.     Odhod domov:

  • Odhod po zaključku pouka: učence pred vhodom počakajo starši po zaključku zadnje šolske ure
  • Odhod po kosilu ob 12.15: starši počakajo pred vhodom v šolo.
  • Učenci vozači v spremstvu učiteljice zapustijo šolo in se napotijo na določeni varnostni razdalji do avtobusnega postajališča.
  • Po učence, ki ostajajo v OPB, pridejo pred šolo starši ob določenih urah, ki so jih navedli v povpraševanju.

UČITELJI:

Razpored in delo učiteljev poteka po protokolih, ki jih določi ravnateljica.

ŠOLSKA KNJIŽNICA:

1.       Obisk knjižnice bo mogoč le po urniku razredov, ki ga bo objavila knjižničarka.

2.       Vrnjeno gradivo učenci oddajo v poseben zaboj pred šolsko knjižnico.

3.       Seznam gradiv  za izposojo lahko učenci tudi napišejo na list in ga oddajo v poseben zabojček ali posredujejo po e-pošti.

4.       V knjižnici bodo na mizah razstavljene knjige, na željo posameznega učenca pa bo knjižničarka  ponudila tudi druge knjige. Brskanje ne bo mogoče.

5.       Učenci novo izposojeno gradivo prevzamejo na označenem delu.

6.       Vrnjeno gradivo bo na razpolago po 7 dneh.

Za malico in kosilo bo poskrbljeno že prvi šolski dan, v primeru, da otrok ne more v šolo  (zdravstvenem stanje), pa prosimo, posredujte pisno izjavo in navedite tudi vzrok (lahko po e-pošti razredničarki/razredniku).

Na šoli se bomo zelo trudili upoštevati navodila, ki so predpisana predvsem zaradi zajezitve širjenja covid-19. Prosimo, pomagajte nam tudi vi in o pomenu upoštevanja pravil spregovorite z otroki že doma. Vemo pa, da so naši medsebojni stiki zelo pomemben del življenja nas vseh in jih nujno potrebujemo. Tako jih težko spravimo v toga pravila, ki nas omejujejo in pogosto begajo, otroci še najtežje zaradi svoje spontanosti in neposrednosti.

                                                                                                            Mojca Bregar Goričar,

                                                                                                             ravnateljica

Dostopnost