Spoštovani starši,

na podlagi okrožnice MIZŠ bomo v času pouka na daljavo kuhali kosila za učence, ki so v skladu s kriteriji upravičeni do subvencioniranega kosila.

V kolikor je vaš otrok upravičen do subvencioniranega toplega obroka (kosila) in ga želite naročiti, pokličite v tajništvo šole na številko 07 495 71 12 ali pišite na elektronski naslov šole os.velika.dolina@guest.arnes.si

Zaradi organizacije nabave živil za pripravo kosil moramo vaše prijave za naslednji teden pridobiti najkasneje do petka, 6. 11. 2020, do 11. ure. 

Upravičeni učenci oziroma njihovi starši, ki boste oddali prijavo danes do 11. ure, boste lahko topli obrok prevzeli na šoli predvidoma že od ponedeljka, 9. 11. 2020. 

Po navodilih MIZŠ se za učence, ki obroka ne morejo prevzeti sami, v dogovoru z občino izjemoma organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno mesto (dogovori z občino še potekajo).

Šola bo preverila upravičenost do prejema brezplačnega kosila, podatke posredovala občinam in vas naknadno obvestila o času in načinu prevzema kosila.

Dostopnost