Spoštovani  učenci in starši!

 

V sredo, 3. 6. 2020, se bo ob 7.30 ponovno pričel pouk v šoli za učence 6., 7. in 8. razreda.

Šolski prevoz bo organiziran po ustaljenem voznem redu, ki je veljal pred ukrepi za zajezitev epidemije.

Učenci na šolski avtobus vstopajo na zadnjih vratih in tam tudi izstopajo. Ob vstopu na avtobus si lahko razkužijo roke in sedijo na točno določenih mestih, ki so označena.

Enako velja za šolski kombi, v kombiju morajo učenci nositi maske, saj ne moremo zagotoviti varne razdalje.

 

Pri in po prihodu v šolo se držijo protokola:

UČENCI: prihod v šolo med 7.00-7.25, varstvo bo organizirano v učilnicah razredov.

  1. Učenci naj prihajajo v šolo zdravi, brez znakov katerekoli bolezni.
  2. Na svojih mestih v garderobi se preobujejo v copate in odložijo garderobo. Pozorni naj bodo, da jih v garderobi ni istočasno preveč in je možna varna razdalja. Po potrebi naj nekoliko počakajo pred vstopom.
  3. Umijejo si roke.
  4. Do pričetka pouka počakajo v svoji učilnici pod nadzorom dežurnega učitelja.
  5. Skupine učencev se med seboj ne mešajo in učenci ne prehajajo iz skupine v skupino ali iz učilnice v učilnico, razen v spremstvu učitelja ven ali v telovadnico in razen v času kosila (jedilnica) in v času varstva vozačev do avtobusa/kombija.
  6. Čim manj naj se dotikajo kljuk, še vedno je pomembno skrbno umivanje rok in po potrebi razkuževanje.
  7. Učenci si med seboj naj ne posojajo učil in učnih pripomočkov.
  8. Učenci malicajo v razredih, hrano jim deli oseba, ki je imela pouk z učenci 2. šolsko uro. Pred malico razkužijo mizice in si umijejo roke in pripravijo pogrinjek. Po malici razkužijo površino mizic in si umijejo roke.
  9. Kosilo bo v jedilnici po spremenjenem vrstnem redu :

– ob 11.55 – 4., 5. in 9. razred

– ob 12. 10 – 6., 7. in 8. razred

– ob  12.20 – 2. in  3. razred

Učenci sedijo na mestih, ki so označena na varnostni razdalji. Pred kosilom si umijejo roke, ravno tako po kosilu. Med skupinami bo čistilka razkužila mize v jedilnici.

10. Odhod domov: 

Odhod po zaključku pouka: učence pred vhodom počakajo starši po zaključku zadnje šolske ure.

11. Učenci vozači v spremstvu učiteljice/učitelja zapustijo šolo in grejo skupaj do avtobusnega postajališča.

 

 

UČITELJI – razpored in delo učiteljev poteka po protokolih, ki jih določi ravnateljica

Za malico in kosilo bo poskrbljeno že prvi šolski dan, naročila kosila za sredo ostajajo enaka kot pred prehodom na učenje na daljavo. Spremembo naročila kosila sporočajo starši pisno preko elektronskega naslova, v skladu s pravilnikom o prehrani.

 

Priložen je še obrazec izjave s katerim nam starši sporočate, da je otrok zdrav in gre v šolo. Ta podpisan obrazec otroci prinesejo s sabo v sredo in ga oddajo razredničarki. Prilagamo pa tudi obrazec, ki ga lahko izpolnite, če otrok spada v rizično kategorijo (ima on sam katero od bolezni ali je zbolel kdo od bližnjih v skupnem gospodinjstvu) in po nasvetu pediatra otrok ne bo prišel v šolo. V tem primeru lahko to izjavo pošljete tudi po pošti, prosimo pa, da razredničarko o tem obvestite.

 

Šolsko leto se nezadržno bliža h koncu, po tolikih spremembah in pretresih, ki jih prej še nikoli nismo doživeli, je prav, da zaslužene počitnice pričakamo zdravi!

 

Mojca Bregar Goričar,

ravnateljica

IZJAVA STARŠEV – PRED VSTOPOM V ŠOLO

IZJAVA STARŠEV – RIZIČNA SKUPINA

Dostopnost