V četrtek, 26. septembra 2019, so imeli učenci od 4. do 9. razreda kulturni dan. Posvetili smo ga kulturni dediščini in dnevu jezikov ter imeli na šoli dva zunanja gosta. Gospa Alenka Kos iz Društva za boljši svet je učencem od 4. do 6. razreda predstavila drugačnost, ki združuje, nato pa so se učenci na različne načine posvetili ljudskemu izročilu.

Sedmošolci in devetošolci so se posvetili ljudski pravljici Mojca Pokrajculja; sedmošolci so ob njej poustvarjali v domačem jeziku, devetošolci pa so jo prevedli v angleščino in dramatizirali.

Osmošolci so se ves dan družili z našim drugim gostom, slikarjem in restavratorjem gospodom Ivanom Bogovčičem. Ta je sprva z učenci izvedel delavnico in jim predstavil marsikaj novega, nato pa se je med pogovorom z učiteljico Natašo Jenuš sprehodil skozi svojo življenjsko in poklicno pot ter učence opomnil, naj bodo pozorni na stvari okrog sebe, ker bo marsikaj, s čimer smo obdani in kar uporabljamo danes, jutri in še naprej v prihodnosti del kulturne dediščine, ki jo moramo spoštovati in jo ohranjati.

 

Nataša Jenuš

Dostopnost