Vrtec pri OŠ Velika Dolina že več let sodeluje v projektu Zveze prijateljev mladine Krško – Zeleni nahrbtnik.

Zmajček Jurček in Zeleni nahrbtnik potujeta po 10 vrtcih v različnih občinah na območju Posavja. V nahrbtniku je lutka zmajček Jurček, ki otrokom razodene naloge, ki jih prinese s seboj. Otroci morajo naloge rešiti v določenem času in rezultate sporočiti predhodnemu vrtcu, ki jim jih je zastavil. Nahrbtnik potuje naprej, zato je potrebno sestaviti naloge za naslednji vrtec. Nahrbtnik v enem šolskem letu potuje iz kraja v kraj po dogovorjenem načrtu, dokler ne obišče vse sodelujoče vrtce. Na medsebojnih srečanjih se otroci med seboj tudi obdarijo s simboličnimi darilci, ki so jih izdelali sami. Vsebina, ki povezuje vse sodelujoče vrtce je narava in človekov odnos do nje. Nahrbtnik ima tudi svojo himno.

V naš vrtec so Zeleni nahrbtnik in zmajčka Jurčka prinesli otroci in strokovne delavke iz vrtca Brestanica. Otroci iz vrtca Brestanica so se nam predstavili s krajšim programom ter nam predali naloge, ki so jih nato izvajali in realizirali otroci  iz skupine Pikapolonic in Zajčkov, pod vodstvom strokovnih delavk. V četrtek, 31. 1. 2019, smo se strokovne delavke in otroci iz skupine Zajčkov, polni pričakovanj, odpravili z avtobusom v vrtec Senovo. Vse prisotne je pozdravil, nam zaželel dobrodošlico ter pohvalil vse sodelujoče v projektu Zeleni nahrbtnik, ravnatelj OŠ Senovo – Vinko Hostar. Otroci iz skupine Zajčkov so se predstavili s krajšim programom in  predali skupno darilo za otroke. Po skupni malici so se otroci družili in igrali. Stkali smo nove vezi in poznanstva. V pričakovanju novih doživetij v naslednjem šolskem letu, smo  zmajčka Jurčka, Zeleni nahrbtnik in naloge pustili v radovednih očeh in igrivih rokah otrok, vrtca Senovo.

Nataša Iljaž,
pomočnica ravnateljice v Vrtcu pri OŠ Velika Dolina

Dostopnost