UČBENIKI

DELOVNI ZVEZKI

POTREBŠČINE

SPLOŠNO OBVESTILO STARŠEM in UČENCEM glede naročanja učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada,

 delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin za šolsko leto 2017/18

 

Šola bo tudi v naslednjem šolskem letu poskrbela za izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada za vse učence, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa vam zagotavlja brezplačno izposojo od 1. do 9. razreda.

Učenci ob izteku šolskega leta učbenike urejene vrnejo šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste ob koncu šolskega leta zanj, v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. l. RS 27/17), plačali odškodnino.

Prilagamo naročilnice dveh podjetij, ki so sezname učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin natisnili po izboru naših učiteljev, na osnovi potrjenega kataloga učbenikov.

 

V kolikor želite, da si vaš otrok izposodi učbenike iz šolskega sklada, morate šoli obvezno vrniti NAROČILNICO ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA.

Potrebščine lahko nabavite kjer koli želite. Potrebščin, ki jih učenci že imajo in so še vedno uporabne, ni potrebno kupovati.

V šolskem letu 2017/2018 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja vse učno gradivo (učbenike, delovne zvezke) za prvošolce brezplačno.

Prvošolci bodo medpredmetni komplet delovnih zvezkov  Lini in Bine 1 in zvezek za opismenjevanje prejeli prvi šolski dan.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo šole na telefon 49 57 112, kjer vam bomo z veseljem pomagali.

Dostopnost