Poročali smo že, da so naši učenci sodelovali pri predstavitvi poplavne varnosti. Dogodek je potekal v sklopu projekta FRISCO1, strateškega projekta, katerega cilj je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure in se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška. Slovenski partnerji projekta FRISCO1 »S čezmejnim sodelovanjem do zmanjšanja poplavne ogroženosti« so Ministrstvo za okolje in prostor RS, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Uprava RS za zaščito in reševanje ter Inštitut za hidravlične raziskave.

Organizatorji so se nam še enkrat zahvalili,  ker smo omogočili, da so našim učencem predstavili nevarnosti poplav in pomen samozaščitnih ukrepov. Pripravili so tudi kratek video o delavnici na naši šoli.

VIDEO O DELAVNICI NA NAŠI ŠOLI

 

 

 

Dostopnost