Kadar ima otrok kakršne koli težave ali je v stiski, mu lahko pomaga šolska svetovalna delavka. Tudi v tem šolskem letu bo to delo opravljala svetovalna delavka Biserka Čančer, katere delovni čas pri nas je:

ob ponedeljkih od 7.00 do 14.00,

ob sredah od 7.00 do 14.00,

ob petkih od 11.00 do 14.00.

Starši se lahko dogovorite za razgovor tudi izven navedenih delovnih ur.

Svetovalna delavka spremlja vključevanje otrok v oddelčno skupnost in njihov napredek pri šolskem delu ter poskuša pomagati otrokom, ki imajo težave z učenjem. Prav tako dela z nadarjenimi učenci in skupaj z njimi, s starši in z učitelji oblikuje načrt dela zanje.

 

 

Dostopnost