V letošnjem šolskem letu bomo namenjali večjo pozornost naslednjim nalogam:

 • načrtovanju in izvajanju področij dejavnosti v povezavi z načeli kurikula,
 • seznanjanju z novostmi s področja športa,
 • nadaljevanju spremljanja dnevne rutine,
 • spoznavanju naravoslovnih tem,
 • celoletnim projektom v skupinah.

Razvijanje timskega dela

 •  KREPITEV SODELOVANJA V PARU – VZGOJITELJICA IN POMOČNICA VZGOJITELJICE (skrb za medosebno komunikacijo, usklajevanje v vzgojnih pristopih, razvijanje in poglabljanje oblik ter vsebin skupnega načrtovanja, iskanje najbolj ustreznega časa za skupno načrtovanje)
 •  VEČ SODELOVANJA MED VSEMI STROKOVNIMI DELAVKAMI VRTCA
 •  VEČ STIKOV IN SODELOVANJA Z DELAVCI ŠOLE (učitelji, kuharica, čistilka, hišnik …) – posredovanje informacij, izvajanje nalog kuriku

Skrbimo, da zdravo živimo, zato izvajamo:

 •  program Mali Sonček,
 •  program zobozdravstvene preventive,
 •  celostno skrb za zdravje (gibanje, prehrana, medosebni odnosi, preprečevanje bolezni),
 •  projekt Varno s soncem (projekt v okviru ZZZV).

Predvidene izboljšave za izvajanje programov (prostor, didaktična sredstva)

Glede na prednostne cilje in naloge bomo v vrtcu posebno pozornost namenjali igračam in drugim vzgojnim sredstvom s področja umetnosti, preprostim zvočilom in instrumentom Orffovega inštrumentarija.

Skrbeli bomo, da bodo imeli otroci več možnosti za igro z vodo, peskom, mivko, glino in drugimi nestrukturiranimi igralnimi materiali za oblikovanje in ustvarjanje.

Prednost pri nakupu bomo dajali pripomočkom za gibanje (različnim žogam, balonom, obročem …).

Pri nabavi slikanic za najmlajše bomo dali prednost večdimenzionalnim in gibljivim slikanicam, za nekoliko večje otroke pa slikanicam, ki so tematsko vezane na področja umetnosti, tradicije (slovenska ljudska motivika).

V vseh okoljih bomo skrbeli, da bo življenje otrok teklo v urejenem in estetsko prijaznem okolju (fleksibilnost pri urejanju prostora, videz prostora – barve, raznoliki kotički, izdelki otrok na stenah in umetniške reprodukcije).

Izvajanje programa Mali sonček

Osnovni cilji so: razvedrilo, sprostitev in spodbujanje vadbe.

Želimo si, da bi se otroci za gibanje in šport odločali tudi v prostem času in s tem razvijali motorične sposobnosti in zdrav odnos do športa.

Pravi cilj športnega programa je dejavnost sama. Pomemben je proces, ne samo opravljanje predpisanih nalog za priznanje.

Otroke spodbujamo h gibanju, učenju novih spretnosti in s tem k ohranjanju zdravja.

Izvajanje programa zobozdravstvene preventive

Enkrat tedensko v našem vrtcu dela otroška zobozdravnica dr. Marina Štahan, ki izvaja preventivo in kurativo na področju zobozdravstvene oskrbe otrok.

Celostna skrb za zdravje

Skrbeli bomo za zdravje, in sicer z gibanjem, prehrano, medosebnimi odnosi in preprečevanjem nalezljivih bolezni.

Nadaljevanje izvajanja programa Varno s soncem 

Starše in otroke bomo še naprej ozaveščali o posledicah pretiranega izpostavljanja soncu.

Dostopnost