a) Obvezni program

                                   razred

predmet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

število ur na teden

slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

angleščina

 

 

 

2

3

4

4

3

3

likovna umetnost

2

2

2

2

2

1

1

1

1

glasbena umetnost

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

družba

 

 

 

2

3

 

 

 

 

geografija

 

 

 

 

 

1

2

1,5

2

zgodovina

 

 

 

 

 

1

2

2

2

dom. in drž. kult. in etika

 

 

 

 

 

 

1

1

 

spoznavanje okolja

3

3

3

 

 

 

 

 

 

fizika

 

 

 

 

 

 

 

2

2

kemija

 

 

 

 

 

 

 

2

2

biologija

 

 

 

 

 

 

 

1,5

2

naravoslovje

 

 

 

 

 

2

3

 

 

narav. in tehnika

 

 

 

3

3

 

 

 

 

tehnika in tehnologija

 

 

 

 

 

2

1

1

 

gospodinjstvo

 

 

 

 

1

1,5

 

 

 

šport

3

3

3

3

3

3

2

2

2

izbirni predmet

 

 

 

 

 

 

2

2

2

DOP in DOD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

oddelčna skupnost

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

število predmetov

6

6

6

8

9

11

12

15

13

število ur pouka

20

21

22

23,5

25,5

25,5

27

24,5

27,5

tedni pouka

35

35

35

35

35

35

35

35

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Dnevi dejavnosti (število dni letno)

kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

3

3

naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

4

4

športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

C) Razširjeni program (ure na teden)

dodatna pomoč

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

po odločbi

 

 

3

 

 

4

 

3

6

interesne dejavnosti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

jutranje varstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šola v naravi (dni)

 

 

3

3

3

 

 

 

 

plavalni tečaj

 

 

20

 

 

 

 

 

 

podaljšano bivanje

3 oddelki, 5, 4 in 3,6 ur dnevno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost