Osnovne dejavnosti za izvajanje prednostnih nalog:

  •  igre z žogo, pohodi,sankanje, spretnostna vožnja s kolesom, rolerji in poganjalci;
  •  vsakodnevno ščetkanje zob in redni pregledi v šolski ambulanti pri dr. Marini Štahan;
  • daljši sprehodi oz. pohodi, kvalitetni jedilniki, raznovrstna zdrava prehrana;
  • različne skupne socialne igre, predavanje pediatra in vsaj še eno strokovno predavanje za starše;
  • v dogovoru s športnim pedagogom je zaželena ena ura dejavnosti mesečno za posamezno skupino;
  • pogovori o vplivih sonca, posledicah na telesu, varovanju kože, varno opazovanje sonca, sence.

Glede na prednostne cilje in naloge bomo v vrtcu posebno pozornost namenjali igračam in drugim vzgojnim sredstvom s področja gibanja in umetnosti, preprostim zvočilom in instrumentom Orffovega inštrumentarija.

Skrbeli bomo, da bodo imeli otroci več možnosti za igro z vodo, peskom, mivko, glino in drugimi naravnimi nestrukturiranimi igralnimi materiali za oblikovanje in ustvarjanje.

Prednost pri nakupu bomo dajali pripomočkom za gibanje (različnim žogam, balonom, obročem …).

Pri nabavi slikanic za najmlajše bomo dali prednost večdimenzionalnim in gibljivim slikanicam, za nekoliko večje otroke pa slikanicam, ki so tematsko vezane na področje umetnosti, tradicije (slovenska ljudska motivika).

V vseh okoljih bomo skrbeli, da bo življenje otrok teklo v urejenem in estetsko prijaznem okolju. Trudili se bomo doseči fleksibilnost pri urejanju prostora, videzu prostora (barve …), raznolikih kotički, na stenah pa bodo izdelki otrok in umetniške reprodukcije.

Dostopnost