Fleksibilna organizacija življenja otrok v oddelku zahteva tudi fleksibilni dnevni red. Dnevni red – dnevna rutina vključuje naslednje elemente:

URA

DEJAVNOSTI

6.00–8.30

prihod otrok v vrtec, dejavnosti po izbiri otrok

8.15–8.30

jutranje razgibavanje

8.30–9.00

zajtrk oziroma malica

9.00–10.00

jutranji krog, načrtovane in spontane dejavnosti

10.00–10.15

sadna malica

10.15–11.00

bivanje in aktivnosti na prostem

11.00–11.30

kosilo

12.00–14.00

pravljica, glasba za umirjanje, počitek, umirjene dejavnosti

14.00–14.15

popoldanska malica

14.15–15.45

igra v prostorih vrtca ali na prostem, odhodi otrok domov

Okvirno je določen le čas prehranjevanja in počitka otrok. Tudi tu dopuščamo manjša odstopanja in se prilagajamo individualnim potrebam otrok.

V oddelku prvega starostnega obdobja se tekom leta postopoma približujemo dnevnemu redu vrtca. V tem oddelku zagotavljamo nego kontinuirano najmanj štirikrat dnevno, ob čemer se izvajajo vzgojne aktivnosti in postopno navajanje na samostojnost.

Dostopnost